Разгледайте сега нашата оферта за инвертори Solis в нашия outlet. Гарантираме безопасно пазаруване и надеждна и навременна доставка.
Разгледайте сега нашата оферта за инвертори Solis в нашия outlet. Гарантираме безопасно пазаруване и надеждна и навременна доставка.
Политика на бисквитки

Политика за бисквитките

 

Обхват: Интернет сайтове, онлайн магазини 

Тема: Бисквитки (Cookies) 

Целева група: Ползватели на сайтове и на онлайн магазини

 

 1. ОРЗД| Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент за защита на данните).
 2. Достъпност на Политиката за поверителност | Можете да се запознаете с настоящата Политика за бисквитките на сайта www.store.buypv.eu, раздел “Политика за бисквитките”. Политиката за бисквитките се отнася за уеб сайта www.store.buypv.eu (по-долу “сайта”).
 3. Кой използва личните данни (администратор) | Администратор на Вашите лични данни е Buy PV sp. z o.o. със седалище на адрес: ul. Nabielaka 6 lok. 4, 00-743 Warszawa, вписано в Търговския регистър към Районен съд за Краков Шрудмиешче, гр. Краков, XII Стопанско отделение на Националния съдебен регистър под KRS номер: 0000446525, данъчен номер REGON: 122762008, данъчен номер NIP: 9930651788, основен капитал: 504.000,00 полски злоти, BDO номер: 000291188 (по-долу също „Администраторът” или „Дружеството”).
 4. Начини за контакт с нас | Можете да се свържете с нас по пощата или по имейл.
 5. Данни за контакт с нас | Buy PV sp. z o.o. със седалище на адрес в гр. Варшава, ul. Nabielaka 6 lok. 4, 00-743 Warszawa; e-mail: kontakt@buypv.eu.
 6. Какво са Cookies | Cookies файловете (по-долу също и “бисквитки”) са информационни данни, изпращани от интернет сайта и съхранявани на крайните устройства на ползвателите - компютри, телефони или таблети. Файловете “бисквитки” са предимно в текстов формат. Данните в Cookies файловете позволяват да се разпознае устройството на ползвателя и да се зареди правилно сайтът. Въз основа на информацията в “бисквитките” сайтът ще се адаптира кум техническата специфика на Вашето устройство. Благодарение на това ще може да приспособи външния си вид към размера на екрана и вида и версията на интернет браузъра. Cookies файловете позволяват също така чрез индивидуалните нужди на ползвателите да се персонализира функционалността на сайтовете. Например: позволяват страницата по подразбиране да се показва на езика на ползвателя. “Бисквитките” съдържат по принцип името на сайта, от който произхождат, срока, за който ще се съхраняват на крайното устройство, както и уникален номер.

 7. За какво служат “бисквитките” |  По-долу представяме типичните функционалности, който се обслужват благодарение на използваната от “бисквитките” информация.
 • Предоставят данни за техническата спецификация на крайното устройство - компютър, телефон или таблет, с цел адаптиране на изгледа на сайта. Благодарение на това устройствата функционират правилно независимо от вида, модела и версията си или от софтуера, който ползвателят ползва.
 • Позволяват адаптиране на функционалността на сайтовете към нуждите на ползвателя. Например: позволяват избор на предпочитан език, уведомления или реклами.
 • С тяхна помощ се оптимизира начинът на използване на сайтовете. Записват информация относно изборите на ползвателя по отношение на профилиране на реклами, езикови настройки, използван браузър, уведомления и т.н. Благодарение на това ползвателят конфигурира сайта само веднъж, вместо да прави това при всяко следващо влизане в него.
 • Улесняват влизането в акаунта ползвателя. Позволяват преминаването между страниците на сайтовете без да е необходимо повторно влизане за всяка страница отделно.
 • Изпълняват функцията на допълнителен защитен слой, като предотвратяват достъпа на неоторизирани лица.
 • Позволяват събирането на статистически данни, въз основа на които администраторите подобряват своите сайтове. Те може да са свързани например с количеството време, прекарано в сайта, или с честотата, с която ползвателите използват различните функционалности. Събраната по този начин информация след това се използва за подобряване на структурата и съдържанието на интернет сайтовете.
 • В някои случаи Cookies файловете улесняват идентификацията на ползвател, чието поведение има признаци на незаконни действия.
 • Доставят данни, които помагат за прецизирането и гладката работа на сайтовете. Позволяват например да се тества движението и наличието на аномалии от типа на разпределената атака за отказ на услуга (т.нар. DDoS атака).
 • Позволяват показването на персонализирани реклами. Събират статистики относно интеракцията на ползвателя с показваните реклами, историята на покупките и историята на търсенето. Въз основа на това могат да бъдат показвани реклами на продукти и услуги, които имат по-голям шанс да привлекат вниманието на ползвателя.

8. Класифициране на “бисквитките” | По-долу представяме най-често срещаната класификация на “бисквитките”.

Критерии за подялба

 

Видове “бисквитки”

 

Характеристика

 

 

 

 

 

Правилно функциониране на услугата

 

Задължителни

 

Този тип бисквитки са технически задължителни за правилната работа на сайта или за функционалността, която ползвателят смята да ползва. Сайт, който няма такива файлове, ще се показва неправилно - може да е твърде голям или нечетлив например.

 

 

 

 

 

Функционални

 

Подобряват качеството на ползване на сайта чрез обогатяването му с допълнителни функционалности. Сайт без такива файлове ще работи правилно, но няма да се адаптира към предпочитанията на ползвателя.

 

 

 

 

 

Бизнес

 

Позволяват прилагането на бизнес модела, въз основа на който е достъпен уеб сайтът. Блокирането на тези файлове не се отразява негативно върху работата на сайта и не води до намаляване на функционалностите ѝ. Но няма да позволи на собственика да печели от дейността на сайта.

 

 

 

 

 

Срок за съхранение на крайното устройство на ползвателя.

 

Временни (сесийни)

 

Този тип файлове се съхраняват за времето на ползване на браузъра (за една сесия). След приключване на сесията или след изход от сайта биват изтривани автоматично.

 

 

 

 

 

Постоянни

 

Този тип файлове се съхраняват за неопределено време.

 

 

 

 

 

Произход.

 

Собствени

 

“Бисквитките”, поставени на уеб сайтовете директно от Дружеството

 

 

 

 

 

Външни

 

“Бисквитките”, поставяни на уеб сайтовете от други субекти

 

 

 

 

 

Цел на бисквитките

 

Конфигурация на интернет страниците

 

Позволяват адаптиране на уеб сайтовете към предпочитанията на ползвателя.

 

 

 

 

 

Сигурност и надеждност на интернет страниците

 

Позволяват проверка на автентичността на сайтовете, защита на ползвателите срещу атаки и оптимизиране на работата им.

 

 

 

 

 

Удостоверяване

 

Позволяват предаване на информация и предоставяне на услуги, достъпни само за регистрирани ползватели.

 

 

 

 

 

Състояние на сесията

 

Позволяват да се записва информация за това как ползвателите използват сайта. Те могат да се отнасят до най-често посещаваните страници или до възможни съобщения за грешки, показвани на някои страници. “Бисквитките”, които служат за записване на “състоянието на сесията” ни помагат да подобрим предлаганите от сайта функционалности и да увеличаваме комфорта на сърфирането.

 

 

 

 

 

На процесите

 

Помагат за изправната работа на сайта и на услугите, които предлага.

 

 

 

 

 

Рекламни

 

Позволяват да се показват реклами, които са по-интересни за ползвателите и заедно с това са по-полезни за издателите и рекламодателите. Може да се използват както за персонализиране на рекламите, така и за показване на реклами извън сайтовете.

 

 

 

 

 

Статистически

 

Позволяват на собствениците на уеб сайтовете да разберат по-добре предпочитанията на ползвателите. Този тип файлове събират информация за начина, по който ползвателите им използват сайтовете и продуктите и услугите. Този тип “бисквитки” обикновено събират информация анонимно, без идентифициране на отделните ползватели.

 

 

 

 

 

Въздействие върху конфиденциалността на ползвателя

 

Безвредни

 

Този тип файлове не следят ползвателя. Събират единична информация, която е необходима за функционирането на сайта или на определена негова услуга. Целта на тези “бисквитки” е да осигурят техническа изправност на сайта или услугата и да събират анонимни статистики.

 

 

 

 

 

Проучвателни

 

Този тип файлове се използват за следене на ползвателите, например с цел показване на персонализирани реклами. Те обикновено не събират информация, която позволява директно да се идентифицират ползвателите. Задачата им е да създават профили въз основа на информация като: устройство, вид и версия на софтуера, интереси, предпочитания, показвани реклами, резултати от търсене.

 

9. “Бисквитките” съдържат ли лични данни | Тези файлове рядко съдържат лични данни. Информацията, която се съхранява в тях, обикновено не позволява да се идентифицират отделните ползватели на сайта. В някои случаи обаче те могат да позволят идентифицирането на ползвателя - това се отнася например за “бисквитките”, които запаметяват данни за вход или за плащане. В други случаи “бисквитките” могат да улеснят идентификацията на ползвателя чрез създаването на негов профил. Профилът е набор от информация, благодарение на която ползвателят може да бъде класифициран въз основа на определени негови характеристики - начина, по който използва сайта например. Наричаме това косвена идентификация.

10. Какви “бисквитки” използваме | По-долу представяме преглед на “бисквитките”, които използваме в нашия уеб сайт. Запознаваме Ви и с правните основания, които ни позволяват да използваме Вашите лични данни.

Видове “бисквитки”

 

Цел на бисквитките

 

Правно основание

 

 

 

 

 

Задължителни

 

Този тип файлове са технически необходими за правилното функциониране на уеб сайта или за функционалността, която ползвателят смята да използва. Сайт, който не съдържа такива файлове, ще се зарежда неправилно - може да е твърде голям или нечетлив например.

 

Реализирането на тази цел е наш законен интерес

Правно основание: чл. 6 ал. 1 буква е) от ОРЗД във връзка с чл. 173 ал. 3 т. 2) от Закона за телекомуникациите от 16.07.2004 г.

 

 

 

 

 

Функционални

 

Подобряват качеството на ползване на сайта чрез обогатяването му с допълнителни функционалности. Сайт без такива файлове ще работи правилно, но няма да се адаптира към предпочитанията на ползвателя.

 

Реализирането на тази цел е наш законен интерес

Правно основание: чл. 6 ал. 1 буква е) от ОРЗД във връзка с чл. 173 ал. 3 т. 2) от Закона за телекомуникациите от 16.07.2004 г.

 

 

 

 

 

Бизнес

 

Ще събираме анонимни статистически данни, за да усъвършенстваме нашия уеб сайт. Благодарение на това ще подобрим визията и полезността му и ще го оптимизираме.

Ще изследваме как използвате сайта, за да Ви представяме най-подходящите реклами. Благодарение на това ще можете да получавате информация за продукти и услуги, които според нас могат да Ви заинтригуват.

Блокирането на тези файлове не се отразява негативно върху работата на сайта и не води до намаляване на функционалностите му, но няма да позволи на собственика да печели от дейността на сайта.

 

Използваме бизнес “бисквитките” само на база на Вашето съгласие.

Правно основание: чл. 6 ал. 1 буква а) от ОРЗД във връзка с чл. 173 ал. 1 и 2 от  Закона за телекомуникациите от 16.07.2004 г.

 

11. Вашите права | Във връзка с това, че използваме Вашите лични данни, Вие имате определени права. По-долу Ви представяме списък на правата, които имат приложение във връзка с използването на нашия уеб сайт. Описваме и в какво се състоят и кога и как можете да ги упражните.

Права

 

В какво се състоят

 

Как се упражняват

 

 

 

 

 

Право на достъп до данните

 

Можете да разберете дали разполагаме с Вашите лични данни, какви са те и как си служим с тях. Можете също така да получите копие от своите лични данни.

Не можем да Ви издадем копие от данните, ако това може да доведе до нарушаване на правата и свободите на други. В такъв случай ще откажем да реализираме правата Ви.

Предоставяме достъп до данните чрез изпращането на информационен доклад. Осъществявайки правото на достъп до данни, ние няма да Ви предоставим копие от събраната документация.

 

 1. 1.Подайте заявление. Контактните данни се намират в т. 5.
 2. 2.Посочете своите идентификационни данни. Това може да са име и фамилия например.
 3. 3.Посочете своите контактни данни. Това може да е e-mail адрес или адрес за кореспонденция например.
 4. 4.Опишете своето искане. В текста на заявлението посочете, че подавате искане за достъп до своите лични данни.

 

 

 

 

 

Право на коригиране на данните

 

Можете да коригирате неправилна информация за Вас. Можете да актуализирате неактуалната. Можете да допълните липсващата.

Преди да бъде извършена корекцията ще проверим истинността и правилността на личните данни, които предоставяте. За тази цел ще помолим да ни представите съответния документ или да извършите посоченото действие.

 

 1. 1.Подайте заявление. Контактните данни се намират в т. 5.
 2. 2.Посочете своите идентификационни данни. Това може да са име и фамилия например.
 3. 3.Посочете своите контактни данни. Това може да е e-mail адрес или адрес за кореспонденция например.
 4. 4.Опишете своето искане. В текста на заявлението посочете, че подавате искане за коригиране на своите лични данни.
 5. 5.Посочете конкретно коя информация за себе си смятате за грешна или неактуална или посочете липсващата информация.

 

 

 

 

 

Право на изтриване на данните

 

Можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни.

Право на изтриване на данните имате само, ако:

 1. Вашите лични данни вече не са ни необходими за постигане на нашите цели или ако
 2. сте подали възражение, което се е оказало основателно или ако
 3. Вашите лични данни са използвани незаконно или ако
 4. в конкретния случай сме задължени по закон да изтрием личните Ви данни.

Ще откажем правото Ви на изтриване на данни, ако:

 1. Вашите лични данни са ни необходими за да спазим законово задължение или ако
 2. Вашите лични данни са необходими за установяване, упражняване и защита на правни претенции.

 

 1. 1.Подайте заявление. Контактните данни се намират в т. 1 и 2.
 2. 2.Посочете своите идентификационни данни. Това може да са име и фамилия например.
 3. 3.Посочете своите контактни данни. Това може да е e-mail адрес или адрес за кореспонденция например.
 4. 4.Посочете точния обхват на личните данни, които трябва да бъдат изтрити. Това може да е конкретна информация или всички лични данни, които са били събрани във връзка със сключения договор.
 5. 5.Обосновете се. Това ще ни помогне да оценим правилно Вашето искане.

 

 

 

 

 

Право на ограничаване на обработването

 

След ограничаване на обработването на Вашите лични данни можем да продължим да ги използваме само за следните цели:

 1. съхраняване;
 2. установяване, упражняване и защита на правни претенции:
 3. защита на правата на друго физическо или юридическо лице.

За да използваме Вашите лични данни за някакви други цели, ще ни бъде нужно Вашето съгласие.

Можете да се възползвате от правото си на ограничаване на обработването при наличието на поне едно от следните обстоятелства:

 1. не сте сигурни в коректността на Вашите лични данни - ще ограничим обработването за времето, през което ще можем да проверим коректността на данните Ви или
 2. Вашите лични данни са използвани неправомерно, но Вие не желаете премахването им, а вместо това искате ограничаване на обработването или
 3. Вече не се нуждаем от личните Ви данни за постигане на нашите цели, но те са Ви необходими за установяване, упражняване и защита на правни претенции;
 4. подали сте възражение - ще ограничим обработването, докато установим неговата основателност.

 

 1. 1.Подайте заявление. Контактните данни се намират в т. 1 и 2.
 2. 2.Посочете своите идентификационни данни. Това може да са име и фамилия например.
 3. 3.Посочете своите контактни данни. Това може да е e-mail адрес или адрес за кореспонденция например.
 4. 4.Опишете своето искане. Напишете, че искате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
 5. 5.Обосновете се. Това ще ни помогне да оценим правилно Вашето искане. Отляво ще намерите обстоятелствата, които обосновават ограничаването на обработването.

 

 

 

 

 

Право на възражение

 

Имате право на възражение, ако използваме личните Ви данни за осъществяване на цели, които произтичат от нашите законни интереси.

Можете да се възползвате от правото на възражение по всяко време. Признаването на възражението води до премахване на личните данни, които са използвани в дадения случай. Ще разгледаме възражението Ви само в изключителни случаи, с оглед на Вашата конкретна ситуация.

Дружеството може да отхвърли възражение като посочи наличието на важни, правно обосновани основание за използване на Вашите лични данни. Правно обоснованите основания трябва да имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи.

Признаваме по служебен ред възражението срещу използването на личните данни за директен маркетинг.

Моля да обосновете възражението си, за да увеличите шансовете си за разглеждането му. Като обосновавате възражението, моля точно да опишете специалното естество на ситуацията, в която се намирате. Трябва да изясните с какво Вашата ситуация се различава от ситуацията на другите хора, чиито данни използваме за същите цели.

 

 1. 1.Подайте заявление. Контактните данни се намират в т. 1 и 2.
 2. 2.Посочете своите идентификационни данни. Това може да са име и фамилия например.
 3. 3.Посочете своите контактни данни. Това може да е e-mail адрес или адрес за кореспонденция например.
 4. 4.Посочете конкретно срещу кои цели на обработването на личните данни възразявате.
 5. 5.Обосновете се, за да увеличите шансовете си за положително разглеждане на възражението. Опишете специалното естество на ситуацията, в която се намирате.

 

 

 

 

 

Право на преносимост на данните

 

Можете да получите набор от своите лични данни в структуриран, широко използван и машинно четим формат. Примери за такива формати са: docx, .pdf, .txt oraz .xlsx.

Можете да поискате също така личните Ви данни да бъдат изпратени на друг администратор.

Правото на преносимост на данните се прилага по отношение на личните данни, които се използват за изпълнението на договор за предоставяне на услуги по електронен път.

Не можем да изпълним правото на пренос на данни, ако това може да доведе до нарушаване на правата и свободите на други лица. В такъв случай ще откажем да реализираме правата Ви.

 

 1. 1.Подайте заявление. Контактните данни се намират в т. 5.
 2. 2.Посочете своите идентификационни данни. Това може да са име и фамилия например.
 3. 3.Посочете своите контактни данни. Това може да е e-mail адрес или адрес за кореспонденция например.
 4. 4.Опишете своето искане. Напишете, че желаете да се възползвате от правото на преносимост на данните.
 5. 5.Напишете в какъв формат желаете да получите своите лични данни - най-популярните са: .docx, .pdf, .txt и .xlsx.

Алтернативно - напишете на кого трябва да изпратим личните Ви данни.

 

 

 

 

 

Право на подаване на жалба до Председателя на Агенцията за защита на личните данни

 

Можете да уведомите за нарушаване на права органа, който надзирава спазването на разпоредбите относно защитата на личните данни. Полският надзорен орган е Председателят на Агенцията за защита на личните данни.

 

Свържете се с Агенцията за защита на личните данни.

 

12. Задължително ли е предоставянето на данни | По-долу Ви представяме информация относно това дали сте задължени да предоставите личните си данни. Обясняваме също така какви ще са последствията при отказ от предоставяне на данни.

 

 

Лица, чиито данни използваме

 

Видове “бисквитки”

 

Задължително ли е предоставянето на данни

 

Последствия от непредоставянето на данни

 

 

 

 

 

 

 

Ползвателите на нашия уеб сайт

 

Задължителни

 

Предоставянето на данни е договорно условие

 

Уеб сайтът не може да функционира правилно в техническо отношение. Например: може да не се зарежда правилно, като някои основни функции може да не са активни.

 

 

 

 

 

 

 

Функционални

 

Предоставянето на данни е договорно условие

 

Уеб сайтът ще запази само основната си техническа функционалност, но допълнителните функции няма да бъдат активни.

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес

 

Предоставянето на данни е доброволно

 

Няма да понесете никакви негативни последствия, ако изключите този тип “бисквитки”,

Но тогава няма да можем да събираме анонимни аналитични данни. А те са ни необходими, за да можем текущо да адаптираме страницата си към новите устройства, новите версии на софтуера и към начина, по който я ползват ползвателите.

Освен това няма да можем да Ви показваме персонализирани реклами, т.е. такива, които ще Ви заинтригуват най-много според нас. А ние ги подбираме въз основа на информацията за Вашата активност в мрежата. Те включват резултати и история на търсене, кликвания или време за разглеждане на отделните реклами.

Ще продължим да Ви показваме реклами. Но разликата е в това, че те ще бъдат на случаен принцип, вместо да са подбрани въз основа на информацията за активността Ви в мрежата.

13. Автоматизирано вземане на решения | Не вземаме решения автоматизирано. Автоматизираното вземане на решения се основава на окончателно разрешаване на въпросите чрез алгоритъм, използващ изкуствен интелект.

14. Профилиране | Профилираме ползвателите на нашия сайт за рекламни цели. Профилирането е форма на автоматично използване на лични данни за оценка на избрани характеристики на човека въз основа на събраната за него информация. Събираме информация относно устройствата и софтуера, който ползвателите на сайта ни използват. Получаваме информация и за разглежданите реклами и посетените уеб сайтове. Въз основа на това разграничаваме индивидуалните ползватели на страницата, като създаваме т.нар. профили. Разграничаваме отделните профили чрез уникални UUID идентификатори. Използваме профилиране, за да можем правилно да подбираме и представяме на ползвателите рекламите, които имат най-голям шанс да ги заинтригуват.

15. Навигационен панел за поверителност | По-долу Ви представяме Навигационния панел за поверителност. Това е услуга, която позволява да се управляват Вашите съгласия. По всяко време можете да дадете съгласие за прилагане на бизнес “бисквитки” и да оттеглите дадените съгласия. Ние няма да инсталираме бизнес “бисквитки” на Вашите устройства, докато не дадете съгласието си за това. След оттегляне на съгласие няма да инсталираме бисквитки на Вашите устройства, докато отново не се съгласите. Няма да премахнем вече инсталираните бисквитки. Можете да направите това сами - вижте указанията в т. 16.

Видове “бисквитки”

 

Цел на бисквитките

 

Вашите решения

 

 

 

 

 

Задължителни

 

Този тип файлове са технически необходими за правилното функциониране на уеб сайта или за функционалността, която ползвателят смята да използва. Сайт, който не съдържа такива файлове, ще се зарежда неправилно - може да е твърде голям или нечетлив например.

 

Желаете да подадете възражение? Запознайте се с т. 12. “Вашите права”.

 

 

 

 

 

Функционални

 

Подобряват качеството на ползване на сайта чрез обогатяването му с допълнителни функционалности. Сайт без такива файлове ще работи правилно, но няма да се адаптира към предпочитанията на ползвателя.

 

Желаете да подадете възражение? Запознайте се с т. 12. “Вашите права”.

 

 

 

 

 

Бизнес

 

Ще събираме анонимни статистически данни, за да усъвършенстваме нашия уеб сайт. Благодарение на това ще подобрим визията и полезността му и ще го оптимизираме.

Ще изследваме как използвате сайта, за да Ви представяме най-подходящите реклами. Благодарение на това ще можете да получавате информация за продукти и услуги, които според нас могат да Ви заинтригуват.

Блокирането на тези файлове не се отразява негативно върху работата на сайта и не води до намаляване на функционалностите ѝ. Но няма да позволи на собственика да печели от дейността на сайта.

 

Съгласен/на съм16. Изтриване на “бисквитките” | Можете да изтриете инсталираните “бисквитки” по всяко време. По-долу оставяме линкове към инструкцията за изтриване на “бисквитките” в най-популярните браузъри.

Браузър

 

Инструкция за управление на “бисквитките”

 

 

 

Brave

 

Кликнете върху линка, за да се запознаете с инструкцията

 

 

 

Firefox

 

Кликнете върху линка, за да се запознаете с инструкцията

 

 

 

Google Chrome

 

Кликнете върху линка, за да се запознаете с инструкцията

 

 

 

Microsoft Edge

 

Кликнете върху линка, за да се запознаете с инструкцията

 

 

 

Opera

 

Кликнете върху линка, за да се запознаете с инструкцията

 

 

 

Safari

 

Кликнете върху линка, за да се запознаете с инструкцията

 

 

 

Vivaldi

 

Кликнете върху линка, за да се запознаете с инструкцията

Можете да свалите Политиката за бисквитките тук

ИНФО ЛИНИЯ 500 115 700
contact@buypv.eu
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl