Jesteś instalatorem? Nie czekaj! Załóż konto i otrzymaj dodatkowy rabat 5 procent na produkty. Już teraz sprawdź ofertę na produkty SOLAX POWER i moduły JA SOLAR!
Blog kategorie
Blog archiwum
nie pon wto śro czw pią sob
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Blog chmura tagów
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Święta najlepsze pod słońcem”
REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „Święta najlepsze pod słońcem”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Program sprzedaży premiowej pod nazwą „Święta najlepsze pod słońcem” prowadzony jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2. Definicje legalne:

a. Akcja– program sprzedaży premiowej, objęty niniejszym regulaminem
b. Zestaw Promocyjny –produkt, wymieniony w pkt. II ppkt. 1, którego zakup upoważnia do odebrania Nagrody.
c. Nagroda – produkt wymieniony w pkt. III ppkt.1 Regulaminu.
d. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, biorąca udział w Akcji, działająca w imieniu lub na rzecz firmy, prowadzącej działalność gospodarczą, związaną z branżą instalatorską, a w szczególności – z branżą powiązaną z Odnawialnymi Źródłami Energii.
3. Organizatorem Akcji jest firma BuyPV.eu, z siedzibą przy ul. Puławskiej 2; 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446525, REGON: 122762008, NIP: 9930651788, zwana dalej „Organizatorem”.

4. Celem Akcji jest zwiększenie sprzedaży Zestawów Promocyjnych SolaX Power, określonych w pkt. II ppkt. 1, oferowanych przez Organizatora.

5. Akcja realizowana jest w okresie od 15.12.2022. do 15.01.2023.

6. Akcja jest sponsorowana wyłącznie przez Organizatora.

7. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej buyPV.eu oraz w siedzibie Organizatora przez cały okres trwania Akcji.

8. Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca w imieniu lub na rzecz firmy, prowadzącej działalność gospodarczą, związaną z branżą instalatorską, a w szczególności – z branżą powiązaną z Odnawialnymi Źródłami Energii.

9. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.

10. Uczestnikami Akcji nie mogą być pracownicy Organizatora, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu Akcji.

11. Akcja obejmuje produkty Organizatora wskazane w pkt. II ppkt. 1 .

12. Niniejsza Akcja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Tekst jednolity Dz.U. z 2004 Nr 4, poz. 27 ze zm.).


II. ZASADY UCZESTNICTWA W SPRZEDAŻY PREMIOWEJ

1. W celu otrzymania Nagrody Uczestnik powinien zakupić i opłacić 10 Zestawów Promocyjnych u Organizatora, w trakcie trwania promocji.

2. Zestaw Promocyjny, to zestaw składający się z przynajmniej jednej sztuki inwertera fotowoltaicznego Solax Power, jednego urządzenia Matebox, jednego urządzenia BMS, dwóch sztuk baterii i jednego licznika, dostępnych w dniu obowiązywania promocji w sprzedaży u Organizatora i niego także zakupiony.

3. Uczestnik Akcji może wielokrotnie brać udział w Akcji, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki Akcji zawarte w Regulaminie.

4. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi do 31.01.2023.

5. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi zabezpieczoną paczką kurierską lub zostanie odebrana osobiście przez Uczestnika w siedzibie Organizatora.


III. NAGRODY
1.Nagrodę stanowi Tablet Apple iPad Air 2022 10.9" Wi-Fi 64GB (księżycowa poświata) o wartości 3 449 zł brutto.

2. Wartość Nagrody zostanie przez Organizatora powiększona o należny podatek dochodowy od darowizny.


IV. ROZLICZENIE PRODUKTÓW PREMIOWYCH
1. Uczestnicy uprawnieni do otrzymania Nagrody nie mogą żądać wymiany nagrody na inne produkty lub wymiany Nagrody na równowartość pieniężną.

2. Uczestnicy, którzy dokonali zwrotu Produktów Promocyjnych, wraz ze zwrotem zobowiązani są do zwrotu Nagrody bądź jej równowartości. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy zwrotu Produktów Promocyjnych w ramach procedury reklamacyjnej związanej z ewentualnymi wadami Produktów Promocyjnych.


V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Uwagi, spostrzeżenia lub reklamacje dotyczące przebiegu Akcji należy zgłaszać bezpośrednio listem poleconym na adres Organizatora, z dopiskiem „Święta najlepsze pod słońcem” najpóźniej w terminie jednego miesiąca (decyduje data nadania reklamacji, widniejącą na stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację) od dnia zakończenia Akcji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

3. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego wysłanego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. Decyzja rozstrzygająca reklamację jest ostateczna w postępowaniu
reklamacyjnym. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza prawa dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w Akcji jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia ogólne polskiego prawa.

 

Powiązane wpisy:

Ważna informacja dla branży - Rusza program Czyste Powietrze Plus

Nagrody na kongresie Made in Poland dla BuyPV

Promocyjne ceny na zestawy Solax Power

 

Wersje językowe
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl